27 – 28 czerwca 2012 r. (środa – czwartek) basen kryty

W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 2000. Wszyscy zawodnicy mają prawo do dwóch startów indywidualnych i jednego startu w sztafecie w każdym bloku zawodów. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie. Wymagana jest licencja zawodnicza PZP.

Komunikat szczegółowy

Zaproszenie