Delfinek-Polarna

Delfinek-Polarna

mgr Anna Rachwalska tel. 662035356,

adres internetowy anna.rach@poczta.onet.pl

 

Zajęcia na basenie „DELFINEK” ul. Polarna 1

UWAGA ! –Płatności przyjmujemy tylko przelewem.

nr konta bankowego 49 2490 0005 0000 4600 3079 6462

Z dopiskiem; Opłata za zajęcia, imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc

Składki uiszczamy do 25 dnia miesiąca za miesiąc następny np.;

25.01.2018r. za miesiąc luty 2018r.

 

Składki za okres od września do czerwca.

  • zajęcia odbywają się 5 razyw tygodniu i więcej według planu treningowego dla danej grupy szkoleniowej.

Składka za zajęcia 150 zł /m-c;

Składka za zajęcia ( drugi członek rodziny ) 100 zł

 

  • zajęcia odbywają się 3 razyw tygodniu według planu treningowego dla danej grupy szkoleniowej.

Składka za zajęcia 110 zł/m-c ;

Dni zajęć poniedziałek – sala gimnastyczna, wtorek i czwartek – basen godz.14.00 lub 15.00

            lub   piątek – sala gimnastyczna, poniedziałek i środa– basen godz.14.00 lub 15.00

 

  • zajęcia w brodziku odbywają sięwtorek-czwartek w godz. 15.00-15.50

Składka za zajęcia 100 zł/m-c.

                                                                                                

  • zajęcia z nauki pływaniaodbywają się w soboty w godz. 8.00-8.50

Składka za zajęcia  60 zł/m-c.

Opłata semestralna za okres luty- czerwiec  wynosi  250 zł 

Zajęcia  nie odbędą się 05.05.2018r. i  02.06.2018r.

 

Składki  za okres – lipiec i sierpień

Składka jest przeznaczona na działalność klubu w przerwie wakacyjnej w wysokości 30 zł/m-c. 
Składka w wysokości 30 zł/ za nieobecność miesięczną na zajęciach, w czasie roku szkolnego z powodów zdrowotnych(działalność statutowa klubu).

 nr konta bankowego 49 2490 0005 0000 4600 3079 6462

Z dopiskiem; Opłata za zajęcia, imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc.                                   

 

Klub Sportowy WANKAN

Ul. Kosmiczna 6/9

59-220 Legnica

 

Ilość zajęć w okresie wrzesień – czerwiec w poszczególnych miesiącach jest uśredniona.

Składki wpłacamy stałej wartości bez względu na ilość zajęć w miesiącu.

Dodaj komentarz

Name and email are required. Your email address will not be published.