Zajęcia na basenie „DELFINEK” ul. Polarna 1

mgr Anna Rachwalska tel. 662035356,    adres internetowy  anna.rach@poczta.onet.pl

Składki za okres od lutego do czerwca.

UWAGA ! –Płatności przyjmujemy tylko przelewem  nr konta bankowego:

                                                                                                            13 1600 1462 1899 8197 5000 0003

Z dopiskiem; opłata za zajęcia, imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc

Składki uiszczamy do 25 dnia miesiąca za miesiąc następny np.;

                                                                                                    do  25.01.2024r. za miesiąc luty 2024r.

 

Częstotliwość zajęć

Opłaty

Dni zajęć

zajęcia odbywają się

6 godzin i więcej w tygodniu

Składka za zajęcia 310 zł /m-c;

 

 

według planu treningowego dla danej grupy szkoleniowej.

zajęcia odbywają się

5 godzin w tygodniu i więcej

Składka za zajęcia 290 zł /m-c;

Składka za zajęcia

( drugi członek rodziny ) 240 zł

według planu treningowego dla danej grupy szkoleniowej.

zajęcia odbywają się

3 razy w tygodniu

Składka za zajęcia 240 zł/m-c ;

według planu treningowego dla danej grupy szkoleniowej

zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu

Składka za zajęcia 190 zł/m-c ;

dni do uzgodnienia w godz.14.00 -14.50

                                           lub 15.00 -15.50

zajęcia z nauki pływania

1 raz w tygodniu

Składka za zajęcia  140 zł/m-c;

 

Poniedziałek, środa lub czwartek

                                    w godz. 15.00- 15.50

+ przyprowadzenie z przedszkola

zajęcia z nauki pływania

1 raz w tygodniu

Składka za zajęcia  140 zł/m-c;

 

580 zł opłata semestralna za okres

luty-czerwiec 2024

(przy rodzeństwie kwotę 580zł można płacić w kolejnym miesiącu za następne dziecko  )

sobota

w godz. 8.00-8.50

 

Zajęcia  nie odbędą się : 1.04, 14.05, 30.05.2024r.

Zajęcia II semestru kończymy 28.06.2024r.

 

Składki  za okres – lipiec i sierpień (w przerwie wakacyjnej) przeznaczone na działalność klubu w wysokości 30 zł/m-c.

Składka w wysokości 30 zł/ za nieobecność miesięczną na zajęciach, w czasie roku szkolnego z powodów zdrowotnych (działalność statutowa klubu),nr konta bankowego 13 1600 1462 1899 8197 5000 0003 z dopiskiem; opłata za zajęcia, imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc.                        

Klub Sportowy WANKAN

Aleksandra Fredry 5/16

59-220 Legnica

 

Ilość zajęć w okresie luty-czerwiec w poszczególnych miesiącach jest uśredniona. Składki wpłacamy stałej wartości bez względu na ilość zajęć w miesiącu.