Informacja Polskiego Związku Pływackiego

Od dnia 16 lutego 2019 r. wyniki z zawodów, do których nie dokonano zgłoszenia przez tzw. okręgowe panele SEL, nie będą ujęte w Swimrankingu. Wszystkie wyniki będą korygowane przez specjalny program w SEL, który automatycznie przesyłał będzie do Swimrankingu wyłącznie wyniki z zawodów, w których wszyscy zawodnicy posiadali status AKTYWNY.
W przypadku przesłania przez informatyka zawodów pliku z zawodnikami nieaktywnymi wszystkie wyniki zostaną odrzucone i nie przesłane do Swimrankingu.